icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Een duurzamere groente- en fruitsector: Belgische coöperaties gaan de uitdaging aan

Startschot vernieuwde VBT-duurzaamheidsstrategie

Duurzame ontwikkeling is een dynamisch en actueel onderwerp; vandaag, morgen en ook in de toekomst. De coöperatief georganiseerde groente- en fruitsector wil verder verduurzamen. VBT-voorzitter, Rita Demaré gaf op donderdag 7 februari 2019 tijdens de vakbeurs Fruit Logistica in Berlijn het startschot voor de vernieuwde duurzaamheidsstrategie van het VBT. Het collectief keurmerk Responsibly Fresh blijft een herkenningspunt voor groenten en fruit die geproduceerd zijn met aandacht voor duurzaamheid. De nieuwe baseline ‘Goodness by nature’ beklemtoont dat de producten, die van nature gezond zijn, worden geteeld met een minimale impact op het milieu en de omgeving.

Responsibly Fresh, Goodness by nature

Responsibly Fresh logo.jpg

Het collectieve duurzaamheidsproject lanceerde bij de start in 2012 het keurmerk Responsibly Fresh, verwijzend naar verse groenten en fruit die op een maatschappelijk verantwoorde manier worden geteeld. Met Responsibly Fresh hebben de groente- en fruittelers en hun coöperaties, aangesloten bij het VBT, de voorbije jaren collectieve inspanningen geleverd richting duurzame ontwikkeling. Ze hebben daarbij eerst orde op zaken gesteld in eigen huis. Het behalen van certificaten en de controle door externen tonen betekenisvolle progressie aan. Hun inspanningen richting duurzame ontwikkeling zullen ze onverminderd verderzetten, maar de telers en hun coöperaties zullen meer naar buiten treden om, vertrekkende vanuit hun eigen duurzaamheidsinspanningen, de hand te reiken naar alle belanghebbenden in de voedselketen.

Het VBT, de producentencoöperaties en de producenten willen verder kijken en meewerken aan de wereldbeweging die de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (UN Sustainable Development Goals) wil behalen.

Rita Demaré, Voorzitter VBT: “Vanaf 2019 zetten onze telers en VBT-coöperaties onze duurzaamheidsinspanningen voort onder het motto ‘Goodness by nature’. Om te beklemtonen dat onze producten, die van nature gezond zijn, worden geteeld met minimale impact op mens en milieu. In de vernieuwde strategie engageren wij ons om onze duurzaamheidsinspanningen in te bedden in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. We hebben er acht met stip aangeduid, waar wij als sector het meeste op kunnen betekenen.”

Drie nieuwe accenten van een vernieuwde aanpak

Het duurzame engagement van de vernieuwde strategie draagt bij tot een breed assortiment aan groenten en fruit die betrouwbaar, kwaliteitsvol en gezond zijn, zowel voor de consument van vandaag als die van morgen. De telers kiezen bewust voor een coöperatieve aanpak en willen vooruitgang maken met respect voor mens en natuur.

1. Coöperatief ondernemen is duurzaam ondernemen
Het woord coöperatie betekent samenwerking. Dat is wat de groente- en fruittelers doen. In plaats van zich met hun producten individueel op de markt te begeven, hebben de in hoofdzaak familiale bedrijven zich gegroepeerd in coöperaties. Om samen sterk te staan in goede en kwade dagen.

2. Wat duurzaam is gemaakt, wordt gezond gesmaakt
Gezonder leven kan door meer te bewegen en bewust te consumeren. Groenten en fruit zijn van nature lekker gezond. Ze bieden een ruime keuze en afwisseling, wat leidt tot een gevarieerd voedingspatroon naast een rijkdom van smaken. De coöperaties en hun telers zien het bevorderen van de consumptie van hun gezonde en duurzame producten als een prioriteit én tegelijkertijd zetten ze zich in voor het bevorderen van voedingsspaarzaamheid.

3. Vooruitgang met respect voor de natuurelementen
De telers en hun producentencoöperaties streven naar vooruitgang op economisch vlak, daarbij hebben ze tevens respect voor mens en milieu.

Met hun duurzaamheidsinspanningen willen de groente- en fruittelers en hun coöperaties een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijkingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Concreet engageren zij zich om werk te maken van de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen:

  • Lekker en gezond eten aanbieden, met aandacht voor voedselveiligheid, voedingsspaarzaamheid en verantwoord verpakken.
  • Groente- en fruittelers en hun coöperaties hechten veel belang aan de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van hun medewerkers.
  • De coöperatief georganiseerde tuinbouwsector besteedt jaarlijks een aanzienlijk budget aan wetenschappelijk en toegepast onderzoek, om actief te zoeken naar innovatie en verbetering.
  • Vanuit de coöperatieve gedachte en een brede kijk op duurzame ontwikkeling engageren de telers en hun coöperaties zich ook in projecten met het Zuiden.
  • Zuinig omspringen met water is essentieel. De tuinbouwsector maakt zoveel mogelijk en in toenemende mate gebruik van hemelwater. Voor sorteerprocessen wordt omwille van voedselveiligheid drinkbaar water gebruikt, maar zo zuinig mogelijk.
  • De meerderheid van de telers neemt reeds maatregelen om het energieverbruik te verminderen. Bijna de helft produceert energie op het eigen bedrijf, voornamelijk met zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingen en zelfs restwarmte.
  • De geteelde gewassen capteren CO2 en diverse vormen van uitstoot worden zo veel mogelijk beperkt. De VBT-tuinbouwcoöperaties hebben diverse acties uitgewerkt om de impact van het transport te beperken.
  • Telers nemen maatregelen om de bodemstructuur en het voedingsstoffengehalte te behouden en erosie tegen te gaan. De VBT-tuinbouwcoöperaties ondersteunen hun telers bij het correct toepassen van geïntegreerde teelt en gewasbescherming. Biodiversiteit is van cruciaal belang en natuurlijke bestuiving is essentieel voor een goede vruchtzetting en productie.

Een logo met een passend verhaal

Responsibly Fresh is en blijft het herkenbare keurmerk, aangevuld met een baseline die perfect de lading dekt van de duurzame teelt van groenten en fruit.

Het Responsibly Fresh logo weerspiegelt de verschillende aspecten binnen de duurzaamheidsstrategie. Het logo heeft de vorm van de aardbol als basis voor de productie van groenten en fruit. De kleurenmix, verwijzend naar een regenboog, geeft weer waar het inzake duurzaamheid om draait: het verenigen of in evenwicht brengen van de ogenschijnlijk tegenstrijdige people, planet, profit, peace en partnerschip. Ook de letter G is te herkennen in het logo. Deze staat voor globaal, groen en good-citizenship. Het blad in de kern van de G staat symbool voor groen en bloei. Het refereert opnieuw naar groenten en fruit.

Nu verwijst de G ook naar ‘Goodness by nature’. De baseline beklemtoont dat groenten en fruit, die van nature gezond zijn, worden geteeld met minimale impact op het milieu. ‘Goodness’ verwijst naar de goede nutritionele waarde van groenten en fruit, die immers veel voedingsstoffen en vezels bevatten. Daarenboven refereert ‘by nature’ naar de natuurlijke oorsprong van de producten.

Responsibly Fresh, Goodness by nature is een keurmerk voor alle groenten en fruit van de deelnemende producentencoöperaties. Het zal blijvend gebruikt worden in combinatie of integratie met hun bestaande productmerken.

Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) is eigenaar van het Responsibly Fresh-keurmerk en de huidige deelnemende coöperaties zijn BelOrta, Belgische Fruitveiling, Coöperatie Hoogstraten, Limburgse Tuinbouwveiling en de REO Veiling.