icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

VBT presenteert het derde duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh

Responsibly Fresh

De Belgische fruit- en groentecoöperaties, beter gekend als ‘de veilingen’ en hun producenten hebben de afgelopen jaren hun vooropgestelde engagementen voor duurzame ontwikkeling vervuld.

In 2012 lanceerde het VBT samen met haar leden-afzetcoöperaties en de aangesloten producenten het collectief duurzaamheidsproject en -keurmerk Responsibly Fresh. Zowel het VBT, de afzetcoöperaties als de producenten gingen toen elk een specifiek engagement aan. De duurzaamheidsuitdagingen in de coöperatief georganiseerde fruit- en groentesector werden collectief aangepakt. Het collectieve karakter van Responsibly Fresh is dan ook uniek.

Na zes jaar maakt het derde duurzaamheidsrapport een balans op van de geleverde inspanningen. Sinds de start in 2012 hebben de deelnemers duidelijk progressie gemaakt op vlak van duurzame ontwikkeling. Zowel op economisch, ecologisch en sociaal vlak is een positieve evolutie merkbaar.

De fruit- en groentesector heeft al lang begrepen dat inspanningen op het vlak van duurzaamheid belangrijk zijn voor het imago van de sector, maar zeker ook om de toekomst veilig te stellen. Als minister van en voor landbouw bedank ik elke teler die mee zorgt voor de mooie resultaten van Responsibly Fresh en hoop ik dat jullie inspanningen inspirerend mogen werken voor de andere sectoren.

Quote Joke Schauvliege, Vlaams minister van landbouw

Responsibly Fresh: samen inzetten op duurzame ontwikkeling

Het derde duurzaamheidsrapport handelt over de periode van 2012-2018 en duidt de afgelegde weg naar duurzaamheid binnen het Responsibly Fresh-project. In verschillende hoofdstukken worden de specifieke engagementen, die de deelnemers door de jaren heen waar maakten, beschreven.
De Responsibly Fresh-afzetcoöperaties behaalden jaarlijks het certificaat voor het charter Duurzaam Ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Door hun deelname aan het charter bewijzen de afzetcoöperaties concrete realisaties neer te zetten op milieu, sociaal en economisch vlak. Al hun gedefinieerde actiepunten zijn gezamenlijk opgenomen in het duurzaamheidsrapport. De verscheidenheid aan actiepunten toont aan dat de afzetcoöperaties sterk inzetten op duurzaam ondernemen.

Door hun periodieke certificatie voor de kwaliteitssystemen Vegaplan en GLOBALG.A.P. benadrukken de Responsibly Fresh-producenten dat ze bewust bezig zijn met duurzame ontwikkeling. Het VBT ondersteunde het opnemen van duurzaamheidscriteria binnen deze kwaliteitssystemen. De gezamenlijk progressie van de producenten op een reeks van duurzaamheidscriteria is opnieuw geïnventariseerd binnen het collectief dossier. Het collectief dossier van 2017 omvat 52 duurzaamheidscriteria en is beperkt herzien ten opzichte van 2013 en 2015. Een eerste herziening is het schrappen van de ondertussen wettelijke verplichte of expliciet opgenomen eisen binnen de standaarden. Daarnaast is er meer gefocust op innovaties. De bevraagde maatregelen in het collectief dossier omvatten verschillende duurzaamheidsthema’s gaande van energie- en waterbesparende technieken, geïntegreerde teelt, verpakkingsmaterialen, naar specifieke voorzieningen voor medewerkers en socio-culturele activiteiten van de producent.

Het dossier werd opgemaakt met de input van 2.428 producenten, alle producenten met een omzet van meer dan €25.000. De resultaten van het collectief dossier 2017 worden in het rapport vergeleken met die van 2015 en 2013.
Lies Elsen, VBT-verantwoordelijke duurzaamheidsrapport: “Het collectief dossier toont aan dat op nagenoeg alle duurzaamheidscriteria vooruitgang is geboekt tegenover de vorige jaren. De producenten zetten steeds meer in op duurzame teelttechnieken en het toepassen van nieuwe technologieën. De progressie is onder meer te danken aan de ondersteuning die de afzetcoöperaties bieden aan hun producenten. Nieuw in het rapport zijn de korte getuigenissen van verschillende producenten met voorbeelden van de innovaties voor duurzame ontwikkeling op hun bedrijf.”

Bij het opstellen van het rapport is gebruik gemaakt van bedrijfsinterne en -externe gegevens van de afzetcoöperaties, informatie uit het collectief dossier en uit het charter Duurzaam Ondernemen. Het rapport werd opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), de internationale referentie voor transparante communicatie rond ecologische, sociale en economische prestaties van een organisatie.

 

Elk einde is een nieuw begin

Met deze verschillende inspanningen heeft de coöperatief georganiseerde sector van verse groenten en fruit de afgelopen jaren zijn verantwoordelijkheid genomen voor de verduurzaming van de agro-voedingsketen. De inspanningen zijn via het keurmerk Responsibly Fresh gecommuniceerd aan de volgende schakels in de keten. Responsibly Fresh vormt zo een herkenningsteken voor afnemers en stakeholders met interesse voor duurzaamheid in onze sector. Duurzame ontwikkeling is echter een dynamisch gegeven. Veranderende maatschappelijke verwachtingen en nieuwe inzichten stimuleren ons om onze duurzaamheidskoers aan te passen. Als sector willen we ook de komende jaren de uitdaging aan gaan om verder duurzaam te ontwikkelen.

De nieuwe strategie zal begin februari 2019 gelanceerd worden op FruitLogistica te Berlijn. Er zal verder gestreefd worden naar een samenwerking met stakeholders en de aansluiting met externe duurzaamheidsinitiatieven, zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Rita Demaré, VBT-voorzitter: “De SDG’s vormen een internationaal referentiekader voor de verwezenlijking van duurzame ontwikkeling. Als sector willen we ons daarvoor engageren. Daarnaast bestaat er tussen duurzaamheid en het coöperatief ondernemen een expliciete link. De coöperatieve identiteit zal dan ook in de nieuwe strategie meer naar voor gebracht worden. Alsook de prominente plek die verse groenten en fruit vervullen in een duurzaam voedingspatroon.”

Deelnemende afzetcoöperaties:

www.belorta.be - www.bfv.be - www.hoogstraten.eu - www.ltv.be - www.reo.be 

Responsibly Fresh: vier thema’s

Lage impact

Binnen Responsibly Fresh wordt bij de productie en vermarkting van verse groenten en fruit zuinig omgegaan met productiemiddelen en worden de principes van geïntegreerde teelt toegepast.  

Biodiversiteit

De deelnemers aan Responsibly Fresh kiezen voor een gevarieerde teelt en voor passende teelttechnieken met het oog op het behoud van biodiversiteit. Zij ondersteunen eveneens wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe rassen en teelttechnieken.  

Nabijheid

De structuur van producentencoöperaties (veilingen) zorgt voor een korte, geïntegreerde keten die resulteert in transparante prijsvorming, one-stop-shopping en betaalbare, kwaliteitsvolle producten.

Voedingsspaarzaamheid

Via doordachte bewaartechnieken, klantgerichte porties en inspelen op de marktvraag, gaan de Responsibly Fresh-producenten en hun coöperaties spaarzaam om met voeding. Producten die in uitzonderlijke omstandigheden niet verkocht worden, krijgen een alternatieve bestemming via de cascade van waardebehoud.

test bg image Fan van groenten en fruit uit Vlaanderen?

Fan van groenten en fruit uit Vlaanderen?

Vind een leverancier Contacteer onze experts Home